Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Kids ClubBeth Yr Ydym Yn Ei Wneud.

Ni yw'r Gyfundrefn Genedlaethol sydd yn sefydlu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant all ysgol ledled Cymru.

Rydym yn gweithio gyda chymunedau, o fewn cymunedau, ar gyfer cymunedau. Rydym yn galluogi rhieni neu ofalwyr i ddychwelyd i waith, addysg neu hyfforddiant trwy ddarparu clybiau cyn ysgol, ar ôl ysgol, yn ystod y gwyliau ynghyd â gofal amlapiedig ar gyfer plant rhwng 3 a 14 mlwydd oed.

Rydym yn helpu unigolion neu grwpiau i sefydlu clybiau yn eu cymuned gan ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant, Rydym yn rhedeg cyrsiau hyfforddiant yn gyson er mwyn sicrhau bod gweithwyr chwarae wedi eu hyfforddi at y safon genedlaethol.


Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau