Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Beth yw gofal all-ysgol ar gyfer y rhai rhwng 3&4 blwydd oed?

A: Byddai plentyn 3 neu 4 blwydd oed fel arfer yn mynychuír ysgol am sesiynau byrrach. Ar gyfer yr ystod oedran yma gall y ddarpariaeth bod cyn neu ar Űl y sesiwn, cyn belled ag y bo'r bwlch rhwng yr oriau ysgol aír oriau gofal yn un byr. Yn achos y rhai 3&4 blwydd oed sydd yn mynychu addysg blynyddoedd cynnar mewn cylch meithrin neu grwp chwarae cyn-ysgol yn y bore neu yn y prynhawn, mae hyn yn golygu bod gofal all-ysgol yn darparu gofal sydd yn Ďamlapioí (cyn, ar Űl, neuír ddau) naill ai sesiwn y bore neuír sesiwn prynhawn. Gallaiír lleoedd addysg gynnar yma fod yn rhai wedi eu hariannu gan y wladwriaeth neu'n rhai preifat.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau