Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Pa oriau bydd darparwr fel arfer yn weithredol?

A:

Fel arfer bydd darparwr ar gyfer plant 5-11 blwydd oed yn gweithredu naill ben i oriau ysgol, yn fwy na thebyg awr cyn i’r ysgol dechrau a dwy awr wedi iddi orffen. Bydd clwb gofal gwyliau'n gweithredu gydol y adeg y bydd clwb ac ysgol ar agor yn ystod amser tymor.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau