Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Beth yw lle gofal plant tu allan i oriau ysgol?

A:

Os yw plentyn yn mynychu addysg blynyddoedd cynnar, gynradd neu gyfun, maen bosib y bydd angen iw rhieni fynd nhw ir ysgol yn gynt nag sydd raid ir plentyn fod yno, neu eu casglu wedi i'r ysgol orffen. Maen bosib hefyd y bydd angen arnynt rywle lle caiff plant cael eu gwarchod yn ddiogel yn ystod y gwyliau. Mae darpariaeth gofal plant amser brecwast,  l-ysgol ac yn ystod y gwyliau yn bodoli er mwyn gwarchod plant yn yr amgylchiadau hyn.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau