Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Pa gymarebau staffio syn angenrheidiol yn ein meithrinfa ddydd an clwb l-ysgol?

A:

Mewn clwb all-ysgol y gymhareb staffio leiaf a gaiateir yw 1 oedolyn i 8 o blant oed tair i saith blwydd oed. Ar gyfer meithrinfa gofal dydd y cymarebau yw: 1 oedolyn i bob 3 phlentyn dan ddwy flwydd oed, ac un oedolyn i bob 4 plentyn 2 flwydd oed. Maer gymhareb ar gyfer clybiau all-ysgol yr un fath ag ydyw i blant dros 3 blwydd oed. Maer gymhareb yn cynnwys unrhyw blant i staff a gwirfoddolwyr.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau