Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: A oes unrhyw ganllawiau ar dalu i staff y raddfa gyfredol am y rl a chwaraeant yn ein lleoliad gofal plant?

A:

Nac oes nid oes canllawiau dim ond y lleiafswm cyflog cenedlaethol syn berthnasol i bob person syn gweithio. Maen angen sefydlur raddfa gyffredin drwy ymchwil lleol neu mewn trafodaethau swyddogion datblygu busnesau gofal plant yn lleol, gwasanaethau gwybodaeth i deuluoedd neu hysbysebion ar gyfer staff gofal plant.

 

Maer lleiafswm cyflog yn hawl cyfreithiol, syn cwmpasu bron pob gweithiwr syn hŷn nag oed gorfodol gadael yr ysgol. Mae gwahanol raddfeydd lleiafswm cyflog yn berthnasol i wahanol grwpiau o weithwyr. Am y graddfeydd diweddaraf cysylltwch ag ACAS ar 0547 474747

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau