Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Rydym yn sefydlu meithrinfa newydd a hoffem help ar sefydlu ein polisi ffioedd a thaliadau.

A:

Bydd angen i chi ymchwilio iír hyn a godir am lefel debyg o ddarpariaeth yn eich ardal leol er mwyn sicrhau bod eich graddfeydd yn rhai cystadleuol. Anfonwch holiaduron ymchwil-iír-farchnad i glientau posibl er mwyn asesu eu gallu i dalu. Mae angen i ddarparwyr gofal plant ystyried y gallai fod modd i rieni hawlio credydau treth ar ofal-plant cofrestredig. Gall y bydd rhai rhieni am dalu drwy gyfrwng talebau gofal-plant. Os derbyniwch y rhain bydd angen i chi nodi hyn yn eich polisi ffioedd. Gall Cymdeithas Genedlaethol ar Feithrinfeydd Dydd (The National Day Nurseries  Association) hefyd roi cyngor ar bolisÔau a gall fod gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd hefydwybodaeth ar gostau gofal plant yn lleol.

 

Gall eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs eich helpu i wneud ymchwil i'r farchnad.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau