Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Sut ddylwn i fynd oi chwmpas i ddod o hyd i leoliad addas ar gyfer ein clwb l-ysgol pa reolau a rheoliadau sydd raid inni sicrhau ein bod yn eu dilyn?

A:

Oni fedr eich ysgol leol letya clwb, yna edrychwch yn lleol am adeiladau cymunedol, adeiladau gwasanaethau ieuenctid, neuaddau eglwys neu adeiladau addas eraill syn ddiogel, mesurau gwarchodaeth yn eu lle, ac syn addas ir pwrpas.

 

Mae angen ir adeilad fod yn ln, wedi ei oleuon dda, digonedd o olau naturiol.  Dylid bod awyru digonol, a'i gyflwr a'i addurnon foddhaol. Dylair ystafelloedd a ddefnyddir ar gyfer gofal all-ysgol fod ar gyfer y pwrpas hwnnwn unig yn ystod oriaur clwb. Mae angen 1 toiled ar gyfer pob 10 plentyn.

Rhaid ir person a gofrestrir sicrhau yr atebir y gofynion cynllunio a rheolir adeilad ac maen angenrheidiol fod modd defnyddio ffn yn yr adeilad. Gall hwn fod yn ffn symudol cyhyd ag y bo cwmpasedd digonol ar gael o fewn y lleoliad.

Gosodir y safonau sylfaenol yn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.  Mae modd eu cael gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymrdeithasol Cymru (AGGCC).

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau