Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Pa fwyd sydd raid inni ei gynnig yn ein meithrinfa gofal dydd aín clwb gwyliau? A oes raid i bob aelod oín staff fod ‚ thystysgrif hylendid bwyd?

A:

Maeír person cofrestredig yn sicrhau bod y plant yn derbyn bwyd a diod sydd wedi ei baratoiín gywir, syín faethlon ac syín cydymffurfio ‚ gofynion deietegol a chrefyddol. Mae hyn yn ofynnol gan y safonau gofynnol cenedlaethol. Rhaid bod dŵr yfed ffres ar gael iír plant gydol yr adeg.

 

Rhaid storioír holl fwyd yn ddiogel, ac os darperir byrbrydau a diodydd, rhaid iír person a gofrestrir ofyn am wybodaeth gan rieni ynglŷn ag unrhyw ofynion deietegol arbennig, alergeddau neu fwydydd syín well gan y plentyn. Lle ceir y rhain rhaid iír person cofrestredig wneud cofnod a gweithredu ar y wybodaeth a roddir. Dylid cynnig i blant syín mynychuír clwb am ddiwrnod cyfan bryd canol dydd neu becyn cinio, y gall y rhieni ei baratoi. Rhoddir gwybod i rieni beth a ellir ei storioín ddiogel. Dylai fod cyfleusterau ar gael i alluogi plant i eistedd wrth fyrddau ar adegau bwyd.

 

Rhaid i unrhyw aelod oír staff syín gyfrifol am baratoi bwyd fod yn meddu ar Dystysgrif gyfredol mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo. Maeír Asiantaeth Safonau Bwyd yn darparu gwybodaeth gyfamserol ar y ddeddfwriaeth syín berthynol i fwyd a hylendid.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau