Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Ble caf afael ar gymorth ariannol ychwanegol i sefydlu ein clwb gwyliau ac ôl-ysgol?

A:

Cysylltwch â Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs eich sir chi.

 

Os rhedir eich lleoliad fel menter ‘nid-er-elw’ bydd modd i chi hefyd gysylltu â’ch cyngor gwirfoddol lleol a all eich cynghori ar gyfleoedd ariannu ac ar grantiau. Bydd bod wedi eich cofrestru fel elusen hefyd yn eich helpu i wneud cais i’r cyfundrefnau hynny sydd yn derbyn ceisiadau gan ‘elusennau cofrestredig’ yn unig.

 

Os yw eich lleoliad yn cael ei redeg fel busnes dan berchnogaeth breifat, ‘er elw’ yna, yna bydd angen i chi gysylltu ag Ymgynghorwyr Busnes Cymru i’ch cyfeirio at unrhyw gefnogaeth ychwangol mewn datblygu busnes.

 

Neu, efallai y bydd modd i fanc lleol eich helpu mewn achosion o’r fath; ac mae’n llawer mwy tebygol y byddai cymorth o’r fath ar ffurf benthyciad yn hytrach na grant ddi-adaladwy. Gall Canolfan Cydweithredol Cymru gynnig cyngor ar ddod yn fenter gofal-plant gydweithredol neu gymdeithasol.  Gall hyn, yn ei dro, arwain at ffyrdd eraill o sicrhau cyllid ychwanegol.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau