Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Beth yw'r prif bethau y dylwn eu gwneud er mwyn cydymffurfio a'r Polisi Iaith Gymraeg?

A: Comisiynydd y Gymraeg yw'r person gorau i gynnig arweiniad cyfamserol ar bolis´au Llywodraeth Cymru ar yr Iaith Gymraeg a dwyieithrwydd yn y gweithle ac ar gyfer plant, Gall hefyd roi cyngor a gwybodaeth ar unrhyw grantiau a allai fod ar gael i datblygu darpariaeth iaith-Gymraeg mewn lleoliad gofal plant.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau