Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Sut awn ni oi chwmpas hi i sicrhau bod pob aelod on staff wedi eu gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (gwiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt)?

A:

Proses o gasglu gwybodaeth am hanes troseddol ymgeisydd yw gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd [GDG] (y DBS).  Gall  hefyd ddangos pan fydd rhywun wedi ei wahardd rhag gweithio gyda grŵp bregus megis plant.

 

Rhaid i bob darparwr gofal plant feddu ar Dystysgrif gyfredol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, y mae gofyn ymgymryd hi bob 3 blynedd fel arfer.  Rhaid ir Person Cofrestredig, yr Unigolyn cyfrifol ar Person mewn Gofal wneud cais am wiriadaur GDG er mwyn cofrestru drwy AGGCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru).

 

Gall Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, mewn perthynas ag Uned Cofnodion Troseddol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) gynorthwyo clybiau (syn aelodau) i gael modd i ddebyn gwiriad y GDG i eraill syn gweithio mewn clwb all-ysgol ac yn ei reoli.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau