Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Pa fath o bolisau yswiriant ddylai fod gennym er mwyn sicrhau bod gennym gyfar ar gyfer pob math o risg?

A:

Bydd angen fod gennych o leiaf gyfar atebolrwydd cyhoeddus ar cyflogwr ac ar gyfer unrhyw yrwyr a cherbydau y byddwch yn eu defnyddio i gludo'r plant yn eich gofal. Efallai y byddech yn dymuno cyfar ychwanegol ar gyfer costau cyfreithiol, cyfarpar ir grŵp, pydrad bwyd a oerwyd neu a rewyd, arian y grŵp, ymosodiad personol, dilladu personol, damwain bersonol, Indemniad Proffesiynol, Atebolrwydd Ariannol Ymddiriedolwyr a Swyddogion, Colli Refeniw, Cyfar Pob Risg ar eich cyfarpar, a brawychiaeth. Mae rhai cwmnaun arbenigo mewn yswiriant i ddarparwyr gofal plant - gall eich cyfundrefn fantell roi disgownt i chi os defnyddiwch gwmni yswiriant arbenigol.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau