Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Rydym am osod esiampl i’n plant drwy redeg lleoliad amgylcheddol-gyfeillgar - i ble ddylwn fynd am gyngor?

A:

Gellir cysylltu ag awdurdodau lleol am y wybodaeth ganlynol:

• Gall y Swyddog Diogelwch-ar-y-Ffyrdd roi cyngor i chi ar Lwybrau Diogel i’r Ysgol a chynllun bws cerdded.

• Gall yr adrannau ar Reoli Gwastraff neu Ailgylchu roi gwybodaeth i chi ar

gynlluniau ailgylchu

• Adrannau Cefn Gwlad neu Dwristiaeth ar gyfer parciau, gwarchodfeydd natur a lleoedd eraill i ymweld â nhw.

 

Ymhlith cyfundrefnau defnyddiol eraill y mae:

• Y Ganolfan Dechnoleg Amgen ar www.cat.org.uk 01654 705950

• Learning Through Landscapes www.ltl.org.uk

• Cadwch Gymru’n Daclus Cadwch Gymru’n Daclus ’ Cadwch Gymru'n Daclus www.keepwalestidy.org

• Amgueddfa Genedlethol Cymru, Caerdydd www.museumwales.ac.uk

 

Efallai y byddai o werth i chi hefyd fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau amgylcheddol megis:

• Wythnos Bioamrywiaeth Cymru www.biodiversitywales.org.uk

• World Environment Day http://www.unep.org/wed/2007/english/

• National Tree Week www.treecouncil.org.uk

• World Day for Water www.unesco.org/water

 

Gellir prynu adnoddau a ailgylchwyd o’r ‘storfa sgrap’ neu eich ‘canolfan adnoddau lleol, a gellir annog plant ac oedolion i gasglu deunydd.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau