Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Sut gallaf sicrhau bod y gofal plant a ddarperir yn ateb y gofynion cyfreithiol?

A:

Yng Nghymru, mae rheoleiddio’r ddarpariaeth gofal plant dan 8 oed yn rhan o ddyletswyddau Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Mae’r Arolygiaeth yn sicrhau fod darpariaethau gofal-plant yn cydymffurfio â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a restrir dan y Rheoliadau ar Warchod Plant a Gofal Dydd. Geill y bydd modd i gyfundrefnau mantell hwyluso'r broses o gofrestru. Mae. Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llyfryn ar Ddewis Gofal Plant er mwyn helpu rhieni i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis gofal plant, gwybodaeth sydd ar gael gan y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd neu ar-lein o wefan Llywodraeth Cymru. Dylid yn ogystal ystyried y gofynion cyfreithiol parthed staffio, cyflogau ac yswiriant.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau