Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Sut gallaf ddysgu elfennau cadw cyfrifon a chyflogres staff?

A:

Gwyliwch am gyrsiau ar y pynciau hyn am ddim yn eich ardal chi, yn cael eu rhedeg gan eich cyngor gwasanaethau gwirfoddol lleol, partneriaethau hyfforddi cymunedol, cyfundrefnau megis Canolfan Cydweithredol Cymru, neu o gyfundrefn fantell gofal-plant megis staff Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs. Ceir mynediad i wybodaeth ar Gyflogresi Staff yn ogystal gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi.

Mae arweiniad clybiau Plant cymru Kids' Clubs ar sefydlu a chefnogi gofal plant a mannau gofal plant yng Nghymru, sef 'Camu Allan' yn cynnwys gwybodaeth ar gadw cyfrifon elfennol.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau