Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: A oes arweiniad hawdd syín manylu ar lefelauír cymwysterau chwarae a gofal y bydd fy staff eu hangen yn ein lleoliad gofal-plant?

A:

Yn ôl y safonau gofynnol cenedlaethol y mae o leiaf  50% o'r staff goruchwyliol yn dal cymhwyster ar lefel sydd o leiaf yn briodol i’r swydd, ac mae gan o leiaf hanner ohonynt gymhwyster lefel 3.  Os ydych wedi eich cofrestru i roi gofal dydd llawn, y mae o leiaf 80% o'r staff di-oruchwyliol ag o leiaf gymhwyser lefel 2, a 50% o'r staff â chymhwyster lefel 3.

 

Lle mae staff ar sail gylchol y mae’n werth cofio y dylai’r nifer o staff â chymwysterau addas fod yn uwch er mwyn cynnal y lefel hon o gymhwyster.  Am fwy o wybodaeth ar yr amrediad o gymwysterau sydd yn briodol, gwelwch y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir ar  www.cssiw.org <http://www.cssiw.org>

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau