Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Pa mor aml sydd yn rhaid i mi gynnal sesiwn oruchwylio gyda’r staff?

A:

Dylai pob aelod cyflogedig o'r staff gael sesiwn goruchwylio un-i-un bob 4 - 6 wythnos.  Mae sesiynau goruchwylio’n annog staff i feddwl am ansawdd eu harferion; y mae hefyd yn rhoi cyfle i staff gael arweiniad a chymorth ac adnabod meysydd o'r gwaithy mae angen eu gwella.

Dylai pob aelod cyflogedig o'r staff dderbyn arfarniad ffurfiol o leiaf unwaith mewn blwyddyn.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau