Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Frequently Asked Questions
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Q: Rydym yn codi cost yr awr ond maer rhan fwyaf or plant yn ein Clwb Ar l Ysgol yn aros tan 4.30yp yn unig sydd yn golygu bod angen i ni dalu am ddau aelod o staff i warchod tri phlentyn yn unig tan 5.30yp. Sut gallwn gyflenwi ein costau?

A:

Maen gyffredin y dyddiau hyn i symud i ffwrdd o godi gost yr awr. Mae nifer o glybiau yn awr yn codi cost y sesiwn sydd yn golygu bod rhieni yn talu ffi penodol ar gyfer lle plentyn pa bryd bynnag y maent yn eu casglu. Yr ymresymu y tu l i hyn yw mai'r un yw'r gost pa un ai yw'r plentyn yn gadael am 4.30yp neu am 5.30yp. Wedi i blentyn fynd adref ni allwch lenwir lle hwnnw, ond mae dal angen i dalu'r ail aelod o staff. Esboniwch ir rhieni eu bod yn talu am lle plentyn ac nid am gyfnod o amser,  a bod yn rhaid i chi sicrhau eich bod yn ateb eich costau.er mwyn parhau i gynnig y gwasanaeth

Maen bosib y bydd angen i chi gyflwyno hyn i rieni yn fesul tipyn gan ei bod yn golygu y bydd yn fwy costus iddynt. Rhowch ddigonedd o rybudd ynglyn r newid trwy ddanfon llythyrau gartref neu trwy hysbysiadau yn eich newyddlen. Hefyd rhowch y cyfle iddynt i ofyn cwestiynau yngln r system newydd. Os yw rhieni yn deall yr ymresymiad tu l ir newid yma maen bosib y byddant yn fwy parod iw dderbyn.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau