Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant a Reoleiddir 2016 04/03/2016

Mae’r safonau hyn yn gosod y gofynion mwyaf sylfaenol i leoliadau gofal plant yn achos plant hyd at 12 mlwydd oed.
Maent yn cymryd lle’r fersiwn blaenorol a gyhoeddwyd ym Mawrth 2012.
Rhaid i bob person cofrestredig roi sylw i’r safonau hyn, a rhaid iddynt hefyd fodloni’r gofynion rheoleiddiol ac amodau eu cofrestriad.  Mae’r safonau’n  canolbwyntio ar helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol ac amgylchedd diogel i blant hyd at 12 mlwydd oed.
Dylid darllen y safonau hyn yng nghyd-destun Rhan 2 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, fel y diwygiwyd gan Orchymyn Rheoleiddio Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2016, a rheoliadau cysylltiol.

Y corff rheoleiddiol sy’n sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu bodloni yw Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Ceir gwybodaeth bellach ar  wefan AGGCC (dolen allanol).

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau