Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Mae Hunanasesiad CSSIW ar y ffordd! 28/06/2016

I sylw pob lleoliad sydd wedi eu cofrestru gydag AGGCC – Mae Casgliad Data Blynyddol y Gwasanaeth Hunanasesu ar y ffordd !!!

Rhaid i’r Hunanasesiad gael ei gwblhau ar-lein ac y mae’n ofyniad cyfreithiol – a ydych chi’n barod? 

A oes gennych gyfeiriad e-bost addas i’ch lleoliad? Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol am gymorth (gweler manylion cysylltu’r  Taflenffeithiau).
Gwyliwch am eich llythyr gan AGGCC ar, neu tua, Gorffennaf 4; bydd yn cynnwys manylion yr hyn y mae angen i chi ei wneud!

Doir o hyd i wybodaeth bellach  yma: gwefan.

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau