Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

A ydych wedi derbyn eich llythyr a'ch rhif adnabod personol ar-lein AGGCC? 08/07/2016

I sylw pob lleoliad sydd wedi cofrestru gydag AGGCC!

A ydych wedi derbyn eich llythyr a’ch rhif adnabod personol parthed Hunanasesu gan AGGCC er bod yn weithredol ar-lein? Os nad ydych, cysylltwch ag AGGCC ar  0300 062 8800 yn syth. Gall methiant i wneud hynny olygu y byddwch ym  methu yn eich cyfrifoldebau cyfreithiol o ran cwblhau eich Hunanasesiad mewn pryd.

Gallwch gysylltu â Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs am gymorth i gwblhau eich Hunanasesiad ar-lein (gweler y manylion cysylltu gyferbyn)
Gweler gwybodaeth bellach yma:

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau