Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Nodyn atgoffa pwysig i leoliadau sydd wedi cofrestru ag AGGCC! 11/07/2016

Nodyn atgoffa pwysig i Leoliadau sydd wedi Cofrestru ag AGGCC!

Dim ond i’ch atgoffa
• Mae Gorffennaf 11eg i’r 15fed yn wythnos casglu data Casgliad Data Blynyddol y Gwasanaeth Hunanasesu yn achos Clybiau Brecwast ac Ôl-ysgol
• Wythnos casglu data Clybiau Gwyliau fydd Awst 1af –  5ed.

Y mae cwblhau Casgliad Data Blynyddol y Gwasanaeth Hunanasesu yn ofyniad cyfreithiol.  A ydych chi’n casglu eich data? Os oes angen help arnoch i gwblhau eich Hunanasesiad ar-lein, cysylltwch â ni (gweler y manylion gyferbyn).

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau