Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Dyddiad cau Hunanasesiad yn prysur agosau! I sylw lleolialdau cofrestredig 11/08/2016

Dyddiad Cau’r Gwasanaeth Hunanasesu yn prysur agosáu – Lleoliadau Cofrestredig AGGCC, Dalier Sylw!

Dim ond 1 wythnos i fynd hyd at y dyddiad cau o Awst 17eg er mwyn cwblhau eich Casgliad Data Blynyddol parthed y Gwasanaeth Hunanasesu. 
A ydych wedi ei gwblhau eto? Os ydych yn cael anhawster cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol (y manylion cysylltu gyferbyn)
Cofiwch, mae hwn yn ofyniad cyfreithiol!

Doir o hyd i wybodaeth bellach yma:
Gwefan AGGCC
Taflen ffeithiau Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau