Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Bron yna! Dyddiad cau Hunanasesiad i leoliadau cofrestredig AGGCC yfory! 16/08/2016

Whiw! Bron yna!  Disgwylir eich Hunanasesiad ar gyfer Lleoliadau Cofrestredig y Gwasanaeth Hunanasesu yfory!

Diolch i chi am eich am eich amynedd yn ystod ein hymgyrch wybodaeth am y Gwasanaeth Asesu.

Yfory (Awst 17eg) yw’r dyddiad terfyn i gwblhau eich Casgliad Data Blynyddol drwy’r Gwasanaeth Hunanasesu. A ydych chi wedi ei gwblhau eto? Os ydych yn cael anhawster cofiwch gysylltu â’ch Swyddfa Ranbarthol (gweler y manylion cysylltu gyferbyn).
Byddem yn ddiolchgar am eich adborth i ddweud a gawsoch yr ymgyrch ebost yn ddefnyddiol ai peidio. A hoffech i ni eich helpu yn y dyfodol i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod am y newidiadau a fydd yn y dyfodol? Ebostiwch: membership@clybiauplantcymru.org i rannu’ch sylwadau

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau