Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

I'CH SYLW BRYS 17/02/2017

A wyddech chi, y sawl sy’n gweithio gyda Phlant dros 7 mlwydd oed mewn lleoliad gofal-plant Gofal Dydd neu All-ysgol y bydd angen Cymhwyster Gwaith Chwarae arnoch erbyn Medi 2019?

 

A oes angen cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae arnoch chi?

 

A oes gennych ar hyn o bryd gymhwyster Lefel 3 mewn Gofal Dysg a Datblygiad Plant neu gyfwerth? Os ydych, daliwch i ddarllen.

 

A ydych am ddysgu mewn sesiynau a ddysgir, ochr yn ochr â chyfoedion y gallwch rwydweithio â nhw, benthyg syniadau ganddynt a dysgu gyda’ch gilydd? A wyddech chi y gallech ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae mewn dim ond 13 wythnos?

 

Rydym yn ymwybodol bod rhai lleoliadau wedi cael ar ddeall gan rai darparwyr Hyfforddiant nad yw’r cymhwyster hwn yn un sydd wedi ei dderbyn; nid yw hyn yn wir. Os ydych am wybodaeth bellach mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2074 1000

 

Mae’r cymhwyster hwn yn un sydd wedi cael ei dderbyn gan AGGCC fel un addas yn ôl y Safonau Cenedlaethol Sylfaenol. Y mae hefyd wedi ei gynnwys ar restr SkillsActive o'r cymwysterau gofynnol os am weithio yn y sector Gofal Plant yng Nghymru.*

*http://www.skillsactive.com/PDF/List_of_Required_Qualifications_July_2016_FINAL.pdf

 

Mae’n bosibl fod Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)(QCF) ar gael yn eich ardal chi. Gofynnwn yn garedig i chi gysylltu â ni i wneud yn sicr eich bod yn gymwys, ac i weld a yw cwrs ar gael yn eich ardal chi (sy’n amodol ar ariannu).

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau