Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
News Room
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
News Archive


Newyddlen

Rhan 2 Hunanasesu Gwasanaeth ar y ffordd! 28/02/2017

Darpawr gofal plant a chwarae: dechreuwch baratoi ar gyfer rhan dau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth
Mae canllawiau bellach ar gael i'ch helpu i gwblhau rhan dau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Yn y gwanwyn diweddar 2017, bydd angen i bob darparwr gofal plant a chwarae gwblhau rhan dau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i fonitro eich cydymffurfiaeth â Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. (Dolen allanol)

Yr hyn mae angen ichi ei wneud i baratoi ar gyfer rhan dau'r SASS
• Mae rhan dau'n cynnwys cwblhau Adolygiad Ansawdd Gofal. Bellach mae angen ichi baratoi ar gyfer cwblhau rhan dau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn y gwanwyn diweddar.
• Mae AGGCC wedi cyhoeddi canllawiau i'ch helpu chi. Mae'n bwysig eich bod yn eu darllen.
• Mae AGGCC wedi datblygu templed ichi ei ddefnyddio ar gyfer eich Adolygiad Ansawdd Gofal. Mae'r templed yn opsiynol, ond er mwyn cysondeb mae AGGCC yn argymell yn gryf eich bod yn ei ddefnyddio.
• Bydd angen ichi lanlwytho hwn ynghyd â dogfennau polisi eraill pan fyddwch yn cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth y gwanwyn diweddar. Bydd AGGCC yn ysgrifennu atoch pan fyddwch yn gallu lanlwytho a chwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar-lein.

Ni wneuthum gwblhau neu gyflwyno rhan Un y SASS, beth mae angen imi ei wneud?
Yn y gwanwyn diweddar 2017, bydd rhaid ichi gwblhau rhan un a rhan dau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth trwy ddefnyddio AGGCC Ar-lein. (Dolen allanol) Mae'r gyfraith yn ei wneud yn ofynnol ichi gwblhau hunanasesiad ac adolygiad blynyddol o ansawdd y gofal yn eich gwasanaeth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â pharatoi ar gyfer rhan un y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, ewch i dudalen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. AGGCC.

Cymorth
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â pharatoi ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, cysylltwch â'ch sefydliad sector lleol: Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru, Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd, PACEY, Chwarae Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Mudiad Meithrin a Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd lleol.

Cymorth ag AGGCC Ar-lein
Os oes angen cymorth technegol arnoch i ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at AGGCC neu ffoniwch  0300 025 6222 (Saesneg) neu 0300 025 6111 (Cymraeg).

Os oes gennych gyfrif AGGCC Ar-lein eisoes, mae'n dal i fod yn bosibl ichi gael mynediad at eich cyfrif, a gweld ac adolygu eich manylion cyswllt.

Gallwch hefyd weld y ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth a gyflwynwyd gennych, ond ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw newidiadau. Os oes angen i chi  hysbysu AGGCC o unrhyw newidiadau i’ch gwasanaeth neu wneud amrywiad, bydd rhaid i chi gyflwyno'r rhain drwy ddefnyddio’r  ffurflenni hysbysu neu ein ffurflenni am wneud newidiadau i'ch cofrestriad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r ffurflen a gyflwynwyd gennych, cysylltwch â swyddfa ranbarthol AGGCC neu ffoniwch 0300 7900 126.

Os angen cymorth arnoch i ddefnyddio AGGCC Ar-lein, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0300 025 6222 (Saesneg) neu 0300 025 6111 (Cymraeg).

 

 

 

 

Llwytho i lawr (Kb) Type:
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau