Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 7 o 7
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan
Book Now

27 January 2018 - 27 January 2018
YMCA Casnewydd Mendalgief Road Casnewydd
NP20 2HF

Ynni Adnewyddol i Weithwyr Chwarae
Book Now

06 February 2018 - 06 February 2018
YMCA Casnewydd Mendelgief Road Casnewydd
NP20 2HF

Streips Tebyg Sawl Ffordd
Book Now

08 February 2018 - 08 February 2018
YMCA Casnewydd Mendalgief Road Casnewydd
NP20 2HF

Cael Risg yn Iawn
Book Now

10 February 2018 - 10 February 2018
Canolfan Gymunedol Y Gaer Y Gaer Casnewydd

Gweithdy Streips Tebyg Sawl Ffordd i Weithwyr Chwarae
Book Now

10 February 2018 - 10 February 2018
YMCA Hirwaun Manchester Place Hirwaun Rhondda Cynon Taf
CF44 9RB

Gweithdy Chwarae'n Rhydd i Weithwyr Chwarae
Book Now

27 February 2018 - 27 February 2018
YMCA Casnewydd Mendalgief Road Casnewydd
NP20 2HF

Chwarae Allan gyda'r Elfennau
Book Now

24 March 2018 - 24 March 2018
Canolfan y Sgowtiaid Fields Park Road Pontcanna Caerdydd
CF11 9LB
1 i 7 o 7
Free Membership