Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Hyfforddiant

Fel arfer darperir hyfforddiant i’n Aelod Glybiau yn; ddi-dâl.  Gall cyfyngiadau fod yn eu lle os ariennir yr hyfforddiant gan yr awdurdod lleol, neu gan arianwyr penodol a fydd yn caniatáu aelodau o ardal arbennig yn unig i fynychu’r cyrsiau.  Gwelwch fanylion bob cwrs yn ein rhaglen i weld a ydych yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau archebu lle ar  gyrsiau hyfforddi.  Y mae’n ofynnol ar bawb nad ydynt yn aelodau i dalu ffi archebu (nad oes modd ei had-dalu).

Rhaid talu ffioedd archebu/ffioedd cyrsiau o fewn  3 diwrnod gwaith. Cofiwch!  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod i’r taliad. Cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol os gwelwch yn dda os nad ydych wedi derbyn cadarnhad..

Canslad:
RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf os ydych yn methu â bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd eisoes wedi eu harchebu. Codir ffi arnoch am fethu â bod yn bresennol mewn sesiwn, heb rybudd digonol.

1 i 3 o 3
Cwrs Dyddiad
Lleoliad

Cymraeg Achlysurol
Book Now

22 March 2018 - 22 March 2018
YMCA Casnewydd Mendalgief Road Casnewydd
NP20 2HF

Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Trawsnewid i Waith Chwarae (o'r Blynyddoedd Cynnar)(QCF)
Book Now

23 March 2018 - 17 July 2018
Canolfan Soar Pontmorlais Merthyr Tudful
CF47 8UB

Digwyddiad Ymgysylltu Phrentisiaethau
Book Now

03 July 2018 - 03 July 2018
Coleg y Bedyddwyr, De Cymru 54 Richmond Road Caerdydd
1 i 3 o 3
Free Membership