Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y map i ddod o hyd i glybiau yn eich ardal chi, neu ddefnyddiwch y dolenni ar y dde.

 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

Enw’r sir

Ynys Môn
Blaenau Gwent
Pen-y-Bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Merthyr Tydful
Sir Fynwy
Castell Nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Tâf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam
 
Canlyniadau’r chwiliad am: Newport - cliciwch ar enw’r clwb am fanylion.
 
Tref Enw’r Clwb
Bettws Chuckles Fun Club
Bettws Stay And Play
Betws Clwb Sbort A Sbri ( Ifor Hael)Menteriaith Casnewydd
Betws Clwb Sbort A Sbri (Ifor Hael) Menteriaith Casnewydd
Caerleon Oscars @ Charles Williams Primary School
Caerleon OSCARS @ Kites Caerleon
Caerleon OSCARS @ Lodge Hill Infant School
Caldicot Appletree Day Nursery
Castleton Panda's Club Ltd
Courtybella Terr Kidcare 4 U Ltd
Duffryn Pili Pala Out of School Club
Llanmartin Babes In The Wood
Malpas Court Barnaby's
Malpas Court Barnaby's Childcare Holiday Club
Newport Archway Court Kids Club
Newport Childsplay Private-Nursery Ltd
Newport Clovers After School Club
Newport Funhouse Club
Newport Funhouse Club - Clytha Square
Newport Gaer Community Network After School Clubs & Holiday Club
Newport Kidz@Lullabyz
Newport Liswerry Out of School Club
Newport Little Darling Nursery
Newport Little Oaks Pre School and Breakfast Club
Newport Mini Me Private Day Nursery
Newport Newport Social Enterprise
Newport OSCARS @ Kites Caerleon
Newport OSCARS @ Kites Nursery Newport
Newport Rainbow Sunbeams
Newport Rainbows Private Nursery
Newport Sbort a Sbri (Bro Teyrnon) Menteriaith Casnewydd
Newport Sbort a Sbri Casnewydd
Newport St.Andrews Out Of School
Newport Sunnybank Children's Nursery
Newport Zoopers Out Of School Club
Rogerstone Greenfields Nursery Club
Rogerstone Jack in the Box
Rogerstone MiClub
Rogerstone Serennu After School Club
Stow Hill Share After School Care
Stow Hill Share Out Of School Care
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau