Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y map i ddod o hyd i glybiau yn eich ardal chi, neu ddefnyddiwch y dolenni ar y dde.

 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

Enw’r sir

Ynys Môn
Blaenau Gwent
Pen-y-Bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Merthyr Tydful
Sir Fynwy
Castell Nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Tâf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam
 
Canlyniadau’r chwiliad am: Swansea - cliciwch ar enw’r clwb am fanylion.
 
Tref Enw’r Clwb
Abertawe Mes Llwynderw
Blaenymaes Penplas Family Centre - Blaenymaes ASC
Bonymaen Clwb Carco y Cwm
Brynmill Clwb Gofal Bryn-y-Mor
Brynmill Playworks Brynmill
Clase Clase Family Centre - Clase ASC
Clydach Clwb Plant Gellionnen
Cwmbwrla Burlais Primary School After School Cub
Dunvant Dunvant Primary Wrap Around Club
Fforestfach Cadle After School Club
Gorseinon Sunbeams After School Care
Gowerton Clwb Hwyl y Login Fach
Gowerton Gowerton Primary Afterschool Club
Mayhill Mayhill Playscheme and Holiday Club
Morriston Highgate Day Nursery
Mumbles XL Wales Holiday Club
Penlan Sunshine Holiday Club
Pontardulais Pitter Patter After School Club
Portmead Penplas Family Centre - Portmead ASC
Swansea All Seasons Round Out Of School Club
Swansea Bonymaen Family Centre - Bonymaen
Swansea Childs Play
Swansea Crwys Primary ASC
Swansea Hendrefoilan Childcare
Swansea Penclawdd Primary School
Swansea Sketty Kids Club / Sketty Holiday Club
Swansea Terrace Road Kids Club
Swansea Trallwn After School Club
Swansea Tre Uchaf Kids Club
Waun Wen Waun Wen Primary After School Club
West Cross Childsplay - Whitestone
West Cross Mayals Wrap Around
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau