Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y map i ddod o hyd i glybiau yn eich ardal chi, neu ddefnyddiwch y dolenni ar y dde.

 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

Enw’r sir

Ynys Môn
Blaenau Gwent
Pen-y-Bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Merthyr Tydful
Sir Fynwy
Castell Nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Tâf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam
 
Canlyniadau’r chwiliad am: Cardiff - cliciwch ar enw’r clwb am fanylion.
 
Tref Enw’r Clwb
Canton Radnor Rascals
Canton Severn Care Club
Cardiff Flowering Shrubs Nursery St David's CIW School
Cardiff Gold Stars After School Club
Cardiff Lisa Rundle Registered Childminder
Cardiff Playtimextra
Cardiff SBORT
Cardiff Sunshine Club House Ltd
Cardiff Zippy Zebras After School Club
Cardiff Bay Darling Buds Nursery LTD
Cyncoed Flowering Shrubs Nursery Ltd
Fairwater Treetops After School Club
Gwaelod-Y-Garth Funstation After School Club
Lakeside Dragonflies Out Of School Playcare Limited
Lisvane Stepping Stones 4 Schools @ Lisvane
Llandaff North Cardiff Steiner School Wrap Around Care
Llandaff North Hawthorn After School Club
Llanishen Kites Club
Llanishen Stepping Stones 4 Schools
Llanishen Stepping Stones 4 Schools Thornhill
Pentwyn Hollies Action Group After School Club
Pontcanna Little Keypers After School and Holiday Club
Radyr Playworks Childcare - Bryn Derwen
Rhiwbina GAP After School Club
Rhiwbina PALS
Rhiwbina Rhiwbina After School Club (RASCALS)
Roath Plasnewydd 1 Out Of school Club
Roath Plasnewydd 2 Out of School Club
Roath Playworks Marlborough Road Breakfast Club
Roath St Peter's Out of School Clubs
Rumney Buttercups
Thornhill Stepping Stones 4 Schools Thornhill
Tongwynlais Tongwynlais Aroundschool Group (T.A.G)
Tongwynlais Tongwynlais Aroundschool Group(T.A.G)
Treganna Cymer Ofal
Whitchurch Coryton Funzone After School Club
Whitchurch Playworks Childcare - Ysgol Mynydd Bychan
Whitchurch Woodpeckers
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau