Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Cliciwch ar y map i ddod o hyd i glybiau yn eich ardal chi, neu ddefnyddiwch y dolenni ar y dde.

 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

Enw’r sir

Ynys Môn
Blaenau Gwent
Pen-y-Bont ar Ogwr
Caerffili
Caerdydd
Sir Gaerfyrddin
Ceredigion
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Gwynedd
Merthyr Tydful
Sir Fynwy
Castell Nedd Port Talbot
Casnewydd
Sir Benfro
Powys
Rhondda Cynon Tâf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam
 
Canlyniadau’r chwiliad am: Carmarthenshire - cliciwch ar enw’r clwb am fanylion.
 
Tref Enw’r Clwb
Abergwili Clwb Ysgol Gwili
Ammanford Clwb Hwyl A Sbri
Ammanford Clwb Sbri Ysgol Saron
Brynaman Uchaf Clwb Plant Brynaman
Camarthen Clwb Gofal Mes Y Dderwen
Carmarthen Clwb Cynnwr
Carmarthen Cywion Cynwyl
Carmarthen Plant Y Nant (Abernant After School Club)
Carmarthen Sunshine Club
Carmarthenshire Clwb Cochion Llanpumsaint
Clunderwen Clwb Beca
Llandovery Young Dragons Out of School Club
Llandusul Clwb Hwyl Penboyr
Llanelli Bryn After School Club
Llanelli Cae'r Ffair Ltd
Llanelli CYCA Dewi Sant Play Centre / Carmarthenshire Youth & Childrens Assoc
Llanelli Furnace After School Club
Llanelli Pentip After School Rainbow Club
Llangadog Clwb Ar Ol Ysgol Llangadog
Nantgaredig Carmarthen Breakthro'
Nantgaredig Clwb Caredig
Newcastle Emlyn Clwb y Ddwylan
Pencader Clwb Hwyl Llanllwni
Rhydaman, Ammanford Clwb Caleb
Whitland Clwb Hwyl Brynach
Whitland Clwb Sbri-Ni Whitland
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau