Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Cael Risg yn Iawn

Trosolwg

Ar goll pan ddaw hi’n fater o ysgrifennu asesiadau risg? Ddim yn siŵr sut i gydbwyso risg a manteision, yn erbyn iechyd a diogelwch yn eich man chwarae?  Yna dyma’r  cwrs i chi -  Cael Risg yn Iawn. Dowch atom i’r gweithdy ymarferol hwn i ddysgu sut i Gael Risg yn Iawn.

Gweithdy undydd (6 awr) i’w gyflwyno mewn Canolfan Hyfforddi

 

Nodau

Cyflwyno gweithwyr chwarae i reolaeth risg effeithiol a synhwyrol mewn amgylcheddau chwarae, gan dynnu ar ddeddfwriaeth ddiweddar a pherthnasol.  Argymhellir bod y rhai sy’n bresennol â gwybodaeth flaenorol o iechyd a diogelwch.

 

 

Y Pynciau a Gwmpesir

 

  • Cyfrifoldebau Iechyd a Diogelwch
  • Pwysigrwydd Chwarae a’r elfennau
  • Agwedd Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch at chwarae a hyrwyddo ymagwedd gytbwys
  • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a’r Saith Nod Craidd
  • Beth yw risg?
  • Y gwaith papur: polisïau, gweithdrefnau a rhestrau gwirio
  • Asesiadau risg, gan gynnwys asesiadau risg deinamig
  • Deddfwriaeth, a’i rhoi ar waith

 

Yn addas i

 

Weithwyr Chwarae, rheolwyr gwaith chwarae a rheolwyr sy’n meddu ar wybodaeth flaenorol o ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau