Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

CACHE Lefel 2 Gwobr mewn Gwaith Chwarae

Trosolwg

Mae Gwobr mewn Gwaith Chwarae CACHE Lefel 2 yn cyflwyno'r dysgwr i'r Egwyddorion Gwaith Chwarae.  Mae'r cymhwyster hwn yn rhan o ymagwedd fesul-camau i ddysgu.  Fei'i dyluniwyd i gael y rhai hynny sy'n gweitho gyda phlant 4-16 blwydd oed i mewn i sawl gwahanol fath o amgylchedd chwarae.

Cynorthwyir dysgwyr i gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, ac fe’u hasesir yn y gweithle o leiaf un waith.  Bydd gosodiad gwaith gwirfoddol mewn man chwarae yn angenrheidiol.

Amcanion

Cynnig i ddysgwyr ddealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae a Gwaith Chwarae ym mywydau plant a phobl ifanc.

Pynciau a gwmpesir

Traddodir y dystysgrif mewn sesiynau dysgu-mewn-grŵp, a bydd yn cwmpasu’r meysydd pwnc canlynol:

·Egwyddorion Gwaith Chwarae

·Gweithio mewn amgylchedd chwarae gyda phlant a phobl ifanc.

·Cefnogi plant a phobl ifanc.

 

Yn addas i

Weithwyr Chwarae. Nid oes gofynion ymrestru ffurfiol, ond bydd yn rhaid i ddysgwr fod yn o leiaf 16 mwydd oed.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau