Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

CACHE Lefel 3 Diploma mewn Gwaith Chwarae (QCF) (N

Trosolwg

Mae hwn yn gymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig.  Rhestrir y cymhwyster hwn ar restr Skills Active o Gymwysterau Gwaith Chwarae y Fframwaith Cymwysterau Integredig, ac fe'i cydnabyddir gan AGGCC i bwrpas cofrestru.

Bydd traddodi’r cymhwyster hwn yn golygu mynychu sesiynau rheolaidd dysgu-mewn-grŵp (am oddeutu blwyddyn) a hefyd derbyn asesiad yn y gweithle.  I gwblhau’r Ddiploma, bydd gofyn i ddysgwyr gynhyrchu portfolio o dystiolaeth a bod yn gweithio neu’n gwirfoddoli’n rheolaidd mewn man chwarae, fel y gellir eu hasesu yn y gweithle.  Gofynnir i gyflogwyr gytuno i’w staff dderbyn asesiad yn eu gweithle.

Amcanion

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi i ddysgwyr y wybodaeth a’r hyder i fod yn Arweinydd Chwarae yng ngofal man chwarae

Pynciau a gwmpesir

·Egwyddorion Gwaith Chwarae

·Arferion Adlewyrchol

·Cynhwysiad

·Perthnasau

·Cynllunio i Chware

·Y Lle Chwarae

·Gwaith Chwarae ar Waith

·Iechyd a Diogelwch

·Diogelu

·Rheoli

Yn addas i

Weithwyr Chwarae Profiadol, a gorau oll os ydynt â chymhwyster Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae, ac wedi eu cyflogi fel person mewn yng ngofal lleoliad, neu’n dirprwyo yn y rôl honno ac am symud ymlaen i rôl reoli.

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau