Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae

Trosolwg

Mae Prentisiaethau'n ffordd wych i chi ennill cymwysterau cydnabyddedig, ynghyd â sgiliau hanfodol, gan ennill cyflog ar yr un pryd.

Bydd y profiad a gewch yn y gweithle yn aros gyda chi gydol eich bywyd; ac ni fu erioed well ameser i fod a sgiliau y gellir eu marchnata. Byddwch yn rhannu eich dysgu rhwng Clybiau Plant Cymru Kids' Clybs fel darparwr hyfforddiant, a gweithio ym musnes eich cyflogwr; felly byddwch yn ennill y cymwysterau, a hefyd y profiad yn gefn iddynt.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diffinio Prentisiaeth Sylfaen fel cymhwyster sy'n gyfystyr â meddu ar bum TGAU da. Mae Prentisiaeth yn gyfystyr â dwy Lefel A

Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi ei is-gontractio i draddodi Prentisiaethau Sylfaen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Phrentisiaethau mewn Gwaith Chwarae.

Amcanion

I alluogi gweithwyr chwarae i ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol tra bydant yn y swydd, a dysgu wrth weithio.

Pynciau a gwmpesir

Prentisiaeth Sylfaen mewn Gwaith chwarae - gellir ei gyflawni mewn oddeutu 12 mis neu lai

Bydd y Prentisiaid Sylfaen yn gweithio tuag at gymhwyster drwy ddysgu sy'n seiliedig ar waith

  • Diploma CACHE Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae (QCF) (NVQ)
  • Sgiliau Sylfaenol Cymru Lefel 1 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif
  • Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth mewn Hamdden Egniol a Dysgu

Mae'r rhain yn cynnig y sgiliau y bydd eu hangen ar brentisiaid yn yr yrfa o'u dewis, ac yn agor y drws i Brentisiaeth.

Prentisiaeth mewn Gwaith Chwarae

Bydd y Prentisiaid yn gweithio tuag at gymhwyster drwy ddysgu sy'n seiliedig ar waith

  • Diploma CACHE Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae (QCF) (NVQ)
  • Sgiliau Sylfaenol CYmru Lefel 1 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif
  • Lefel 2 mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth mewn Hamdden Egniol a Dysgu

I ddechrau ar y rhaglen hon, dylai'r prentisiaid, yn ddelfrydol, fod a phum TGAU (gradd C neu uwch) neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Sylfaen.

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau