Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Diogelwch Bwyd Sylfaenol mewn Arlwyo

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r gyfraith a’r canllawiau ar arferion da arferedig wrth baratoi bwyd. Bydd cyfranogwyr yn cymryd prawf byr er mwyn ennill cymhwyster Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol, ac a fydd yn ddilys am 3 blynedd. Achredir y cwrs gan CIEH / RIPH.

Cwrs undydd (6 awr)

 

Amcanion

Sicrhau bod pob aelod o'r staff sy’n trafod bwyd mewn man gofal plant neu fan chwarae yn dilyn y  gweithdrefnau cyfreithiol ar ddiogelwch bwyd

 

Y Pynciau a gwmpesir

Bacterioleg,

Peryglon posibl parthed diogelwch bwyd,

Rheoli gwres,

Cadw bwyd mewn oergell, oeri, a chadw bwyd yn oer,

Coginio, cadw bwyd yn boeth, ac ail-dwymo bwyd,

Rhai sy’n trafod bwyd,

Egwyddorion storio bwyd,

Glanhau,

Rheoli plâu,

Mannau bwyd a chyfarpar bwyd

 

Yn addas i

Bob aelod o'r staff sy'n paratoi bwyd mewn lleoliad y blynyddoedd cynnar a gofal plant

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau