Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Hawliau a Chyfranogaeth Plant

Trosolwg

Mae Hawliau a Chyfranogaeth Plant wrth galon pob un o'r rheiny sy’n gweithio gyda phlant. Y mae’n hanfodol fod Gweithwyr Chwarae yn rhoi ar waith eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gyfranogaeth plant. Cyfle i ddatblygu ffyrdd newydd, difyr o ymgynghori a rhoi adborth wrth weithio gyda phlant.

Cwrs undydd (6 awr)

 

Amcanion

Y mae’n rhoi i ddysgwyr gyflwyniad i Hawliau Plant a’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phob Ifanc, a’u perthnasedd i arferion Gwaith Chwarae.

 

Pynciau a gwmpesir

  • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
  • Effaith deddfwriaeth allweddol ar gyfranogiad plant
  • Pwysigrwydd gwrando ar safbwyntiau plant, a gofyn amdanynt
  • Gweld sut y mae arferion Gwaith Chwarae yn berthnasol i gyfranogiad plant.

Y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc – sut y gall Gweithiwr Chwarae ddefnyddio’r rhain.

 

Yn addas i

Bob Gweithiwr Chwarae

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau