Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Datblygu eich Arferion Gwaith Chwarae eich Hunain

Trosolwg

Mae’n rhaid i Weithwyr Chwarae fod yn gallu adlewyrchu ar eu harferion, a gwella arnynt, ochr yn ochr â’u haelodau tîm. Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sylfeini i’ch helpu i ddatblygu Arferion Gwaith Chwarae unigol.

Cyflwynir dros 2 sesiwn 2.5 awr.

Amcanion

Y mae’n rhoi i ddysgwyr y dulliau angenrheidiol i adnabod eu sgiliau eu hunain a’r meysydd i’w datblygu yn eu harferion gwaith.

Pynciau a gwmpesir

  • Adnabod y nodau a’r targedau er mwyn datblygu’n barhaus
  • Rôl cydweithwyr a rheolwyr yn helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth
  • Pwysigrwydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Adnabod ffyrdd o adolygu a gwella arferion unigol
  • Gweithio fel aelod o dîm – diffinio eich rôl a’ch cyfrifoldeb eich hunan yn rhan o dîm
  • Cyfathrebu i dimau
  • Ymdrin â gwahaniaethau a gwrthdaro yn eich tîm

Yn addas i

Bob Gweithiwr Chwarae

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau