Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Training Description
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

Yn ôl

Cyfle Cyfartal ac Arferion Anwahaniaethol

Trosolwg

Mae gofyn i Weithwyr Chwarae nid yn unig i wneud yn siwr fod eu harferion eu hunain yn deg ac yn anwahaniaethol, ond hefyd eu bod yn gallu herio camwahaniaethu a hyrwyddo cyfleoedd cyfartal yn yr amgylchedd chwarae.  mae'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i adlewyrchu ar eu harferion presennol.

Cwrs undydd (6 awr)

Amcanion

Mae'r cwrs yn galluogi gweithwyr Chwarae i ddatblygu ymwybyddiaeth o Gyfle cyfartal a sut i ddatblygu arferion cyhwysol mewn darpariaeth chwarae.

Y Pynciau a gwmpesir

  • Deddfwriaeth allweddol sy'n mynd 'ar afael a chamwahaniaethu ac yn cefnogi cyfle cyfartal
  • Stereoteipio
  • Camwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol
  • Arferion cynhwysol i Weithwyr Chwarae
  • Rhwystrau yn ffordd Cynhwysiad
  • Ffyrdd o herio camwahaniaethu
  • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

Yn Addas i

Weithwyr Chwarae a gweithwyr Gofal Plant

 

 

Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau