Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
logio mewn
Vacancies
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office

 

Gweithiwyr Chwarae - 2 swydd Dyddiad Cau:15/12/2017

Crynodeb:

Mae Cwb All-YsgolDeganwy yn awyddus i benodi staff brwdfrydig, llawn cymhelliad i ymuno a'u tim prysur.

Gwethiwr Chwarae

Oriau - 16.25 (mae'r swydd yn cynnwys bod yn Arweinydd Chwarae llanw yn ol yr angen)

5 prynhawn  yr wythnos - 2.45 - 6.00 yh yn y Clwb All-ysgol

3 sesiwn - boreau neu brynhawniau yn y Clwb Gwyliau

(Y dyddiau a'r amserau i'w cadarnhau yn nes at yr amser.)

Cymwysterau:

Rhaid bod a chymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu Lefel 3 mewn Gofal Plant a pharodrwydd i wneud cwrs mewn Gwaith Chwarae.

Bydd angen bod a 2 flynedd o brofiad mewn lleoliad gofal plant.

Cyflog: Uwch na'r Cyflog Byw Cenedlaethol / Isafswm Cyflog Cenedaethol  

 

Gweithiwr Chwarae

Oriau - 13 awr

4 prynhawn yr wythnos - 2.45 - 6pm yn  y Clwb All-ysgol

2 neu 3 sesiwn - boreau neu brynhawniau yn y Clwb Gwyliau

(Y dyddiau a'r amserau i'w cadarnhau yn nes at yr amser.)

Cymwysterau:

Rhaid bod a chymwysterau Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae neu fod yn barod i gwblhau cwrs Gwaith Chwarae.  Mae profiad blaenorol yn hanfodol.

Cyflog: Uwch na'r Cyflog Byw Cenedlaethol / Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi derbyn gwiriad datgeliad manylach Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - DBS - cyn dechrau.     

Manylion cysylltu:

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ffoniwch Janet ar 07974366141.

Mae'r Clwb yn gweithredu Polisi Cyfle Cyfartal  ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu plant.

 

Ymwadiad

Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn hysbysebu swyddi gwag ar ran ei aelodau.  Am ragor o wybdaeth dylai ymgeiswyr dichonol ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd wedi eu rhoi yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol a'r person a osoddd yr hysbyseb, ac nid a Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs. 

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn derbyn cyfrifoldebam ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith arferion cyflogi'r aelod sy'n gosod yr hysbyseb.  Nid yw Clybiau Plant Cymru'n cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall.

 

Cyflog:

Lleoliad:Canolfan Chwarae a Dysgu Deganwy, Park Drive

Rhanbarth:

Holi  
Free Membership
Hawlfraint © Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs | Polisi Preifatrwydd | Polisi Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau