Home Page About Us FAQs Training Newsroom Downloads Contact Us Links Projects Vacancies Find Clubs Events
Cymraeg
Log in
Search Clubs
North Wales Regional Office West Wales Regional Office South East Wales Regional Office
Click on the map to find clubs in your region, or use the links on the right.
 
Isle of Anglesey / Ynys Môn Wrexham / Wrecsam Flintshire / Sir y Fflint Denbighshire / Sir Ddinbych Conwy Gwynedd Ceredigion Powys Monmouthshire / Sir Fynwy Newport / Casnewydd Cardiff / Caerdydd Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg Torfaen / Tor-faen Blaenau Gwent Caerphilly / Caerffili Merthyr Tydfil / Merthyr Tudful Rhondda Cynon Taff / Rhondda Cynon Tâf Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot Swansea /Abertawe Carmarthenshire / Sir Gaerfyrddin Pembrokeshire / Sir Benfro

County name

Anglesey
Blaenau Gwent
Bridgend
Caerphilly
Cardiff
Carmarthenshire
Ceredigion
Conwy
Denbighshire
Flintshire
Gwynedd
Merthyr Tydfil
Monmouthshire
Neath Port Talbot
Newport
Pembrokeshire
Powys
Rhondda Cynon Taf
Swansea
Torfaen
Vale of Glamorgan
Wrexham
 
Search results for: Ceredigion - click on the club name for details
 
Town Club name
Aberaeron Clwb Adar
Aberaeron DASH
Aberaeron RAY Ceredigion
Aberystwyth Camau Bach
Aberystwyth Clwb Ar Ol Ysgol Talybont
Aberystwyth Clwb Gogerddan
Aberystwyth Clwb Ilar
Aberystwyth Llwyn Yr Eos Out of School Club
Aberystwyth Mes Bach Childcare / Little Acorns Childcare
Aberystwyth St Padarns Playgroup
Cardigan Cardigan Playscheme
Cardigan Llechryd ASC
Cellan Clwb y Ddraig (Bro Pedr)
Ceredigion Clwb Caban
Ceredigion Clwb Hwyl Plasgrug
Ceredigion Clwb Y Llewod
Cross Inn, Llanon Clwb Yr Enfys
Lampeter Clwb Mes Bach
Llanbedr Y Dyfodol Cyf
Llandysul Clwb Ar Ol 3
Llanon Clwb Hwyl Y Plant
Tregaron Clwb Plant Tregaron
Free Membership